مجله ی اینترنتی ایرانیان،بورس،فرابورس،سیگنال سهام،فانوس،Mohsen Rezaei،تحلیل http://icl2.mihanblog.com 2020-07-14T07:08:35+01:00 text/html 2017-06-25T10:51:51+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی کفپارس , فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1839 نماد : کفپارس<br><br>تاریخ :&nbsp; 02/04/1396<br><br>#ورود&nbsp; =&nbsp; 3880 - 4050<br><br>#هدف اول&nbsp; = 4500&nbsp;&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 4800&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 5250&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 5500&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 6000<br><br>#حد ضرر = 000&nbsp; روند میان مدت و بلند مدت سهم صعودی است – حد ضرر مناسب را با توجه به میزان ریسک پذیری شخصی و قدرت سرمایه ی تان انتخاب <br>کنید<br><br>لینک کانال مرجع تحلیلی : https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA&nbsp; برای بررسی تحلیل کامل وارد کانال شوید<br><br><br>وضعیت امواج کفپارس&nbsp; . در صورتی که موج صعودی سقف موج مبهم ( X WAVE )را به سمت بالا بشکند وضعیت امواج مشخص شده که برای بسیاری از سرمایه گذاران اهداف قیمتی آن می تواند جذاب باشد . --<br>&nbsp;<br><br>بررسی وضعیت کانالیزه سهم و واکنش به خط چند محوره--<br>&nbsp;<br><br>بررسی الگوی هارمونیک صعودی سهم + واگرایی مثبت ایجاد شده در نمای هفتگی--<br>&nbsp;<br><br>بررسی واگرایی های سهم و عکس العمل به آنها--<br>&nbsp;<br><br>بررسی وضعیت کندله ای هفتگی و فراوانی کندل های بازگشتی--<br>&nbsp;<br><br>بررسی ناحیه ی تراکمی زمانی پر پتانسیل بازگشتی--<br><br><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134782" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134782" class="shrinkToFit" height="270" width="557"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134783" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134783" class="shrinkToFit" height="297" width="557"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134780" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134780" class="shrinkToFit" height="298" width="554"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134784" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134784" class="shrinkToFit" height="298" width="556"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134785" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134785" class="shrinkToFit" height="297" width="555"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134781" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134781" class="shrinkToFit" height="299" width="556"><br><br><br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال کیسون در فانوس <br><a href="https://efanos.com/Signal/127942/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3 " target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم کفپارس در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/127942/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3 </a><br> text/html 2017-06-25T10:46:47+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی سشرق , سیمان شرق , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1838 نماد : سشرق<br><br><br>تاریخ :&nbsp; 02/04/1396<br><br>#ورود&nbsp; =&nbsp; 950&nbsp; ریال&nbsp; - 1020 ریال<br><br>#هدف اول&nbsp; = 1120&nbsp;&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 1200 ؛ #هدف دوم&nbsp; = 1400 ؛ #هدف دوم&nbsp; = 1550 ؛ #هدف دوم&nbsp; = 1660<br><br><br>#حد ضرر = 000&nbsp; روند میان مدت و بلند مدت سهم صعودی است – به انتخاب خود و قدرت پذیرش ریسک سرمایه ی تان حد ضرر بهینه را انتخاب نمائید <br>لینک کانال مرجع تحلیلی : https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA&nbsp; برای بررسی تحلیل کامل وارد کانال شوید<br><br>لطفا با بررسی و تحلیل خود ترید نمائید . این تحلیل صرفا نظر نگارنده است و عاری از خطا نیست .<br><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134765" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134765" class="shrinkToFit" height="296" width="555"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134764" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134764" class="shrinkToFit" height="297" width="555"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134766" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134766" class="shrinkToFit" height="296" width="554"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134763" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134763" class="shrinkToFit" height="297" width="553"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134762" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134762" class="shrinkToFit" height="296" width="554"><br><br><br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال کیسون در فانوس <br><a href="https://efanos.com/Signal/127939/سشرق" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم سشرق در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/127939/سشرق</a><br><br>&nbsp; text/html 2017-06-21T10:08:21+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی کیسون , شرکت کیسون , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1837 <br><br>نماد : کیسون<br><br>تاریخ :&nbsp; 31/03/1396<br><br>#ورود&nbsp; =&nbsp; 1750 – 1890<br><br>#هدف اول&nbsp; = 2230&nbsp;&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 2400<br><br>#حد ضرر = 000&nbsp; روند میان مدت و بلند مدت سهم صعودی است<br><br>لینک کانال مرجع تحلیلی : https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA&nbsp; برای بررسی تحلیل کامل وارد کانال شوید<br><br>در سهم کیسون به وضوح مشاهده می شود اولین موج اصلاحی پایان یافته است . <br><br>همچنین در بررسی الگوهای کلاسیک می توان یک الگوی کاپ پرفکت را مشاهده کرد&nbsp; . پس از انجام اصلاحات بعدی اهداف این الگو بسیار بالا می باشد . این اهداف در صورت صحت تحلیل در آینده اطلاع رسانی می شود . <br><br>در صورت تائید این الگو موج شماری باید به وضعیت سوپر سیکل تغییر کند . <br><br>ابهام در موج سوم یا پنجم : دو سناریو در این باره وجود دارد <br><br>اول : به نظر بنده بالاترین قله موج 3 می باشد . به دلیل اینکه حجم معاملات بالا بوده&nbsp; و همچنین مکدی قله ی بالاتری ساخته است . <br><br>دوم : بالاترین قله موج 5 است و در این صورت با توجه به حجم بالای معاملات و مکدی با قله ی بالاتر ، موج سوپر سیکل اول تکمیل شده و اصلاحات بعدی اصلاح موج 2 سوپر سیکل است . <br><br>در ماه های آینده وضعیت امواج شفاف تر می شود <br><br>لطفا با بررسی و تحلیل خود ترید نمائید . این تحلیل صرفا نظر نگارنده است و عاری از خطا نیست . <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134654" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134654" class="shrinkToFit" height="299" width="559"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134653" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134653" class="shrinkToFit" height="300" width="558"><br><br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال کیسون در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/Signal/127828/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم کیسون در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/127828/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86</a><br> text/html 2017-06-13T09:11:21+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی پترول , گروه پتروشیمی س.ایرانیان , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1836 نماد : پترول<br><br>تاریخ : 23/03/1396<br><br>#ورود = 1230 - 1250<br><br>#هدف اول = 1500 ؛ #هدف دوم = 1600<br><br>#حد ضرر = 000 روند میان مدت و بلند مدت سهم صعودی است<br><br>لینک کانال مرجع تحلیلی : https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA برای بررسی تحلیل کامل وارد کانال شوید<br>لینک گروه تلگرامی اختصاصی این نماد : https://t.me/joinchat/AAAAAEEahQVAwEQJ-Jq-2g <br><br>در سهم پترول به وضوح پایان اصلاح بسیار پیچیده ی موج چهار دیده می شود . این اصلاح به لحاظ ساختاری از نوع 5.3.5.3.5 می باشد . <br><br>پیش بینی می شود موج یک از از موج پنج ، یک موج ایمپالس با دامنه ی بلند باشد . موج سوم از موج یکم از موج پنج ، دارای تارگت 1500 ریال است . <br><br>نهایتا در الگوی بلند مدت و سوپر سیکل اهداف بسیار خوبی می توان متصور بود . این اهداف پس از نهایی شدن موج یک از پنج و بعد از آن پایان اصلاح موج دو از پنج قابل اندازه گیری با کیفیت بالا هستند . در صورت تحقق تحلیل فوق تارگت های موج سه از پنج اعلام خواهد شد . <br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134124" height="270" width="559"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134123" height="303" width="559"><br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال پترول در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/signal/127217/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم پترول در سایت فانوس">https://efanos.com/signal/127217/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84</a><br> text/html 2017-06-13T06:00:32+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی ارفع , شرکت آهن و فولاد ارفع , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1835 اوضاع کلی بازار :<br><br>در حال حاضر حجم معاملات به شدت پائین بوده و شرایط کلی ، نامطلوب ارزیابی می گردد . اما با توجه به نزول کلی قیمت ها و رسیدن به نواحی حمایتی اصلیِ اغلب سهم ها ، پیش بینی می شود ابتدا روند تک سهم ها به سمت مثبت شدن تغییر کند و نهایتا با تسری این موضوع به کلیت بازار ، شاهد حرکت های مثبت اغلب گروه ها باشیم . امید به رشد بازار به شدت در سطح پائینی بوده و آخرین فروش ها در نواحی اشباع در حال انجام است . شرایط روانی کنونی بیانگر آمادگی بازار جهت چرخش به سمت رشد می باشد . این چرخش ابتدا از تک سهم ها آغاز خواهد شد . <br><br>وضعیت الیوت : <br><br>در بررسی الیوتی سهم در هر دو نوع دیتای تعدیل شده و تعدیل نشده تکمیل موج&nbsp; A اصلاحی از موج چهارم کاملا مشخص است . معامله گران میتوانند جهت ترید در موج پنجم صعودی در موقعیت خرید قرار بگیرند <br><br>وضعیت الگوها:<br><br>در بررسی الگوهای کلاسیک یک الگوی کاپ بلند مدت به طور واضح قابل مشاهده است . همچنین الگوی مثلث نزولی در موج&nbsp; aاصلاحی که خود یک سری پنج موجی است ، مشخص می باشد . هم پوشانی چندین نقطه ی هارمونیکی – کلاسیک – فیبوناچی در محدوده ی قیمتی 2200 ریال ، باعث شده احتمال چرخش روند در این ناحیه به شدت قوت بگیرد . واگرایی آر اس آی مورد توجه قرار بگیرد .<br><br>&nbsp;اهداف قیمتی:<br><br>هدف های 2600 و 3000 ریال به عنوان تارگت های اولیه شناسایی شده اند . در صورت محقق شدن این تارگت ها اهداف بلند مدت نیز ذکر می گردد .<br><br><br><br>&nbsp;<img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134028" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134028" class="shrinkToFit" height="301" width="552"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134027" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134027" class="shrinkToFit" height="306" width="557"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134026" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134026" class="shrinkToFit" height="303" width="557"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134025" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134025" class="shrinkToFit" height="303" width="556"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134024" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=134024" class="shrinkToFit" height="303" width="555"><br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال ارفع در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/Signal/127103/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم ارفع در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/127103/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9</a><br> text/html 2017-06-02T11:43:53+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی مفاخر , توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1834 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">نماد : مفاخر</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">تاریخ :<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>12/03/1396</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">#ورود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>=<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>3850 - 4000</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">#هدف اول<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>= 47500<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>؛ #هدف دوم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>= 5200<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>؛ #هدف سوم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>= 6700<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>؛ #هدف چهارم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>= 7200</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">#حد ضرر = 3600</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">لینک کانال مرجع تحلیلی : </span></b><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;">https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA</span></b></a><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><br><br>برای بررسی تحلیل کامل وارد کانال شوید<br><br><br></span></b></p><span style="font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Cooper Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Cooper Black&quot;" lang="FA">گروه آموزشی اسمارت ( بورس </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Cooper Black&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Cooper Black&quot;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Cooper Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Cooper Black&quot;" lang="FA"> اقتصاد </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Cooper Black&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Cooper Black&quot;" lang="FA">–</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Cooper Black&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Cooper Black&quot;" lang="FA"> توسعه ی فردی )</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cooper Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;"></span></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA" target="" title="">https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cooper Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;"></span></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Cooper Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Cooper Black&quot;"><span dir="RTL"></span><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133437" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133437" class="overflowingVertical" width="595" height="288"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133434" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133434" class="shrinkToFit" width="597" height="326"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133430" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133430" class="shrinkToFit" width="603" height="312"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133431" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133431" class="shrinkToFit" width="604" height="308"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133432" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133432" class="shrinkToFit" width="609" height="303"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133435" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133435" class="shrinkToFit" width="606" height="295"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133433" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133433" class="shrinkToFit" width="610" height="333"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133436" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133436" class="shrinkToFit" width="615" height="340"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center">&nbsp;من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال مفاخر در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/signal/126405/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1" target="_blank" title="https://efanos.com/signal/126405/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1">https://efanos.com/signal/126405/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1</a><br> <br><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin+ Bold&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Cooper Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Cooper Black&quot;"> <span lang="FA"></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-05-28T07:22:01+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی حکشتی , کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی http://icl2.mihanblog.com/post/1832 <br>نماد : حکشتی<br>تاریخ :&nbsp; 07/03/1396<br><br>#ورود&nbsp; =&nbsp; 3900 - 4000<br>#هدف اول&nbsp; = 4350&nbsp;&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 4700<br>#حد ضرر = 3500<br><br>لینک کانال مرجع تحلیلی : <a href="https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA" target="_blank" title="https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA">https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA</a>&nbsp; برای بررسی تحلیل کامل وارد کانال شوید<br>لینک گروه تلگرامی اختصاصی این نماد : <a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEJhMmOihA3HhV_X3A" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/AAAAAEJhMmOihA3HhV_X3A</a><br><br><br>به نظر میرسد ناحیه ی تراکمی را به سمت قیمت های بالاتر شکسته و انتظار می رود در صورت تداوم روند تارگت های 20 الی 30 درصدی را ببیند <br><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133105" height="300" width="562"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133102" height="308" width="558"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133103" height="307" width="560"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133106" height="298" width="559"><br><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=133104" height="133" width="556"><br><br>خلاصه وضعیت سود و زیان چند سال گذشته . به نظر میرسد از نظر انباشت سود در وضعیت مناسبی باشد <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال حکشتی در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/Signal/125182/%DA%86%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم چفیبر در سایت فانوس">https://efanos.com/signal/126023/%D8%AD%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C</a><br> <br><br> text/html 2017-05-15T06:18:29+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی چفیبر, فیبر ایران , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی , 1396/02/25 http://icl2.mihanblog.com/post/1827 نماد : چفیبر <br>تاریخ : 13960225<br>#خروج&nbsp; =&nbsp; 9000 ریال<br>#هدف اول&nbsp; = 8000 ریال&nbsp;&nbsp; ؛ #هدف دوم&nbsp; = 7200 ریال ، #هدف سوم&nbsp; = 6600 ریال<br><br><br>لینک کانال مرجع تحلیلی :&nbsp;&nbsp; https://t.me/joinchat/AAAAADve4ftIg7DfQ8pXgA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>لینک گروه تلگرامی اختصاصی این نماد :&nbsp; https://t.me/joinchat/AAAAAEQ0vZEV2i0nxQGqMA&nbsp;&nbsp; <br><br>در خصوص سهم چفیر حتما باید نکات زیر را مد نظر قرار داد . <br><br>الگوهای نزولی و نشانه های بسیاری خبر از احتمال پایان رشد سهم ، آغاز اصلاح و یا نزول دارند . لذا این تحلیل به معنای شروع نزول سهم نیست . اما باید با دقت بیشتری معاملات سهم را زیر نظر گرفت . <br><br>الگوهای هارمونیک و تشابه این حرکت در اندازه های متفاوت ، سیکل های زمانی مشابه ، چنگال اندروز ، واگرایی مکدی ، تاچ شدن سقف کانال در چارت الگوریتمی و .... همه خبر از پایان یافتن صعود دارند . <br><br>لذا مجددا تاکید میکنم معاملات این سهم را با توجه بیشتری زیر نظر بگیرید.<br>برای اطلاعات بیشتر نواحی مقاومت تاریخی را در چارت تعدیل نشده بررسی کنید .<br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132443" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132443" class="shrinkToFit" height="265" width="549"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132446" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132446" class="shrinkToFit" height="289" width="548"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132445" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132445" class="shrinkToFit" height="286" width="547"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132444" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132444" class="shrinkToFit" height="281" width="546"><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال چفیبر در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/Signal/125182/%DA%86%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم چفیبر در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/125182/%DA%86%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1</a><br> text/html 2017-05-09T10:33:53+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی شکربن , کربن ایران , تحلیل تکنیکال , محسن رضایی , 1396/02/19 http://icl2.mihanblog.com/post/1826 شکربن&nbsp;&nbsp; 13960219<br>ورود&nbsp; =&nbsp; 328<br>هدف اول&nbsp; = 370<br>کاهش میانگین در صورت نزول بیشتر = 310<br><br><br>سیگنال کوتاه مدتی و نوسانی کربن ایران <br>ناحیه ی حمایتی قدرتمند روزانه در قیمت 3250 ریال دلیل صدور این سیگنال می باشد <br>در صورت نزول بیشتر ، از قیمت 3100 ریال می توان برای کاهش میانگین قیمت استفاده کرد . <br>تعامل این سهم با الگوهای هارمونیک به تصویر کشیده شده است . میزان اصلاح در الگوهای پیشرو هارمونیک و الیوت نهایتا ناحیه ی 62% فیبو می باشد .<br>تعامل خوب این سهم با انواع الگوهای هارمونیک ، کلاسیک و الیوت لزوم بهره مندی از این ابزارهای تحلیلی را یادآور می شود<br>کمربند قیمتی و نوسانی حساس در تصویر به نمایش گذاشته شده . این ناحیه عمدتا ناحیه ی برگشت های قیمتی کوچک بوده است .<br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132115" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132115" class="shrinkToFit" height="273" width="556"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132114" height="289" width="554"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=132113" height="295" width="555"><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال شکربن در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/signal/124783/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم شکربن در سایت فانوس">https://efanos.com/signal/124783/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86</a><br> text/html 2017-05-03T07:34:05+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی شیراز - پتروشیمی شیراز - محسن رضایی - 1396/02/13 http://icl2.mihanblog.com/post/1825 <br>احتمال شروع موج 5 صعودی (سوپر سیکل)<br>&nbsp;نسبت های جمع درآمدها به سود عملیاتی <br>و سود عملیاتی به سود قابل تخصیص در تصاویر درج شده است<br><br>&nbsp;هدف اول 3200 --- هدف دوم 4200 --- هدف سوم 4600<br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131709" height="303" width="558"><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131710" height="255" width="557"><br><br><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131708" height="298" width="556"><br>نسبت سود عملیاتی به سود قابل تخصیص<br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131707" height="322" width="555"><br>نسبت جمع درآمد ها به سود عملیاتی<br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال شیراز در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/signal/124203/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم شیراز در سایت فانوس">https://efanos.com/signal/124203/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2</a><br> text/html 2017-04-24T09:52:38+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا - محسن رضایی - 1395/02/04 http://icl2.mihanblog.com/post/1824 قبل از هر توضیحی به شدت معتقدم که روند بمپنا صعودی است و این سیگنال به عنوان سیگنال فروش نیست بلکه اطلاع از ،&nbsp; احتمال اصلاحی کوچک و مجدد ادامه ی راه صعود می باشد .-- <br><br>موج صعودی اول بیش از 50% موج نزولی را پوشش داده است - به نظر نهایتا بتواند تا 61.8 درصد موج نزولی را پوشش دهد --<br>واگرایی منفی دلیل صدور این سیگنال است ، در صورت تغییر ماهیت واگرایی به همگرایی روند قدرتمندی در انتظار سهم است--<br><br>در تصویر آخر احتمالا در صورت اصلاح ( استراحت ) سطوح فیبوی 23 یا 38 درصد را لمس نماید ( قیمت های 12900 یا 12400 )--<br><br>تعامل بمپنا با الگوهای پرفکت هارمونیک در تصاویر نمایش داده شده است<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131087" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131087" class="shrinkToFit" height="290" width="552"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131086" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131086" class="overflowingVertical" height="293" width="550"><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131085" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131085" class="shrinkToFit" height="291" width="549"><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال بمپنا در فانوس <br><a href=" https://efanos.com/signal/123437/%D8%A8%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم بمپنا در سایت فانوس"><br>https://efanos.com/signal/123437/%D8%A8%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7</a><br><br><br><br><br> text/html 2017-04-24T09:26:45+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تاپیکو - سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین - محسن رضایی - 1395/02/04 http://icl2.mihanblog.com/post/1823 به شدت این سهم مورد توجه بنده قرار دارد - مدتهاست در واچ لیست است و منطقه ی تراکمی - فشردگی خبر از حرکتی با دامنه ی بلند دارد --حرکت <br><br>هدف اول 2250 ریال - هدف دوم 2450 ریال - هدف سوم 2600 -- هدف سوم مشروط به عبور از مقاومت سنگین 2450 میسر خواهد شد . اهداف بعدی در سیگنالهای جداگانه ای درج می گردد <br><br>اوضاع روانی بازار : اهالی بازار همچنان به دنبال رشد خودرویی و ناراحت از عدم رشد چشمگیر این صنعت - اما گروه نفتی - پتروشیمی - شیمیایی کم کم توجه بازار را به خود جلب کرده اند <br>اوضاع سیاسی : با تمکین احمدی نژاد به رای شورای نگهبان و .... انتخاباتی ارام و کم حاشیه پیش بینی می شود و اهالی بازار سرمایه از این موضوع خرسند هستند . همه به رشد سهام اغلب گروه ها تا زمان انتخابات امیدوار هستند<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;<img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131050" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=131050" class="shrinkToFit" height="305" width="557"><br><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال تاپیکو در فانوس <br><br><a href="https://efanos.com/Signal/123399/%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88" target="_blank" title="سیگنال محسن رضایی سهم تاپیکو در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/123399/%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88</a><br> text/html 2017-04-24T09:16:56+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی ثغرب - سرمایه گذاری مسکن شمالغرب - محسن رضایی 1395/02/04 http://icl2.mihanblog.com/post/1822 لازمه ی رشد ثغرب عبور از دو مقاومت مستحکم 1200 و 1300 ریال می باشد --<br>حمایت 900 ریال مهمترین و مستحکم ترین حمایت ثغرب است که نزول تا این نقطه دور از ذهن است --<br><br>شرایط سیاسی با توجه به عدم تائید صلاحیت احمدی نژاد و تمکین ایشان به رای صادره ،&nbsp; مطلوب و آرام پیش بینی می شود --<br>در بین اهالی بازار سرمایه رشد خوبی برای سهام انبوه سازی متصور است اما به همان میزان نیز شک و تردید وجود دارد --<br>شرایط تکنیکال -- الگوی هارمونیک خوب و پرفکتی شکل گرفته -- الگوی الیوت نیز تکمیل شده است ****** اهداف سهم به ترتیب <br><br>1200 ریال --- 1300 ریال --- بلند مدت 1600 ریال که در سیگنالهای جداگانه درج شده اند<br><br><br><br>&nbsp;<img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=130997" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=130997" class="shrinkToFit" height="302" width="549"><br><br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=130998" alt="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=130998" class="shrinkToFit" height="301" width="551"><br><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><br><a title="محسن رضایی - فانوس" href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال ثغرب در فانوس <br><a href="https://efanos.com/Signal/123324/%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A8" target="" title="سیگنال محسن رضایی سهم ثغرب در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/123324/%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A8</a><br> text/html 2017-04-24T08:58:42+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی ختراک - ریخته گری تراکتورسازی - محسن رضایی 1395/02/04 http://icl2.mihanblog.com/post/1821 مدتهاست ختراک در واچ لیست است .<br>&nbsp;انتظار داشتم تا محدوده ی قیمتی 2870 ریال که حمایت مرحله ی دوم بود پائین بیاید . <br>حمایت مرحله ی اول در قیمت تقریبی 3150 ریال عمل کرد .<br><br>اوضاع سیاسی : عدم تائید صلاحیت احمدی نژاد و صدور بیانیه ایشان مبنی بر تمکین به رای و احترام به قوانین کشور <br>وضعیت روانی جامعه بورسی : خوشحال از عدم تائید احمدی نژاد و انتظار برگزاری انتخاباتی کم حاشیه و امن بودن شرایط کلی جهت سرمایه گذاری <br><br>برای ختراک چند تارگت مد نظر دارم که در سیگنال های جداگانه ثبت خواهند شد <br><br>4100 ریال<br>5150 ریال<br>5600 ریال<br>6000 ریال<br><br><br>تاریخ تحلیل 1395/02/04<br><br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=130827" alt="ختراک - ریخته گری تراکتورسازی - محسن رضایی " hspace="0" height="298" width="554" vspace="0" border="0" align="bottom"> <br><img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=130826" alt="ختراک - ریخته گری تراکتورسازی - محسن رضایی" hspace="0" height="298" width="552" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><a href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="" title="محسن رضایی - فانوس">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال ختراک در فانوس <br><a href="https://efanos.com/Signal/123074/%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9" target="" title="سیگنال محسن رضایی سهم ختراک در سایت فانوس">https://efanos.com/Signal/123074/%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9</a><br> text/html 2017-03-26T09:00:58+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس 6 فروردین 96 http://icl2.mihanblog.com/post/1820 <div align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA">فارس</span></b><br><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><br><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA">صنایع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پتروشیمی خلیج فارس<br><br>ادامه ی مطلب <br><br></span></b><div align="right">برای دیدن تصاویر با بهترین کیفیت آنها را در صفحه ی جدید باز کنید <br><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></div></div> text/html 2017-03-16T08:53:08+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی وپترو - سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ http://icl2.mihanblog.com/post/1818 <img src="https://efanos.com/Data/FileDownload?id=129232" alt="وپترو - سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌" align="bottom" hspace="0" height="311" width="574" vspace="0" border="0"><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><a href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei" target="" title="محسن رضایی - فانوس">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei</a><br><br><br>سیگنال وپترو در فانوس <br><a href="https://efanos.com/Signal/121065/%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88" target="_blank" title="وپترو">https://efanos.com/Signal/121065/%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88</a><br><br><br> text/html 2017-03-16T08:41:59+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی خزامیا - زامیاد http://icl2.mihanblog.com/post/1817 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/126/377402/khezamia.jpg" alt="خزامیا" align="bottom" hspace="0" height="270" width="523" vspace="0" border="0"><br><br>من در فانوس - منبع سیگنال های بورسی ایران<br><a href="https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei " target="" title="محسن رضایی - فانوس">https://efanos.com/Analyst/8887/Mohsen-Rezaei&nbsp;</a>&nbsp; text/html 2015-07-15T05:14:31+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی کار http://icl2.mihanblog.com/post/1811 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2014-04-05T10:03:13+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی مطالب طنز ، عکس های جالب http://icl2.mihanblog.com/post/1800 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">منبع : http://amirmohammadbsrt.mihanblog.com<br><br>سلام بچه های عزیز ی که ازوبلاگ ما</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">دیدن می کنید این وبلاگ مخصوص به شما است وشما میتوانید عکس های برنامه کودک های مخصوصتان که خود هم انرا دوست دارم برایتان قرار داده ام خوشحال می شوم نظرات شمارا ببینم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;راستی اگر تحقیقییم دارید بیایدو اونارو تماشاکنید وبخونید</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حالا توی این بخش یکی چنتا عکس براتون می زارم <span style="background-color: rgb(102, 51, 255);">&nbsp;شعارما اینجا همه چیز واسه خندس &nbsp;</span><a href="http://www.doostiha.ir/1392/03/16/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87.html" style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-46780" alt="عکس های خنده دار" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/06/Funny-Pictures_FarsV-Com-12.jpg" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;" height="325" width="460"></a> text/html 2013-11-17T09:06:14+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال فاراك (1392.8.26) 26 آبان ماه 1392 http://icl2.mihanblog.com/post/1798 سلام خدمت دوستان عزیز .قبلا در مورد فاراك در تالار بورس تحلیلی ارائه كردم .و خدمت عزیزان باید عرض كنم كه در آینده فاراك قیمت 1400 تا 1600 را خواهد دید و اهداف آن بسیار بزرگتر از این حرف هاست .<br><br><div class="bbcode_postedby"> <img title="نقل قول" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/misc/quote_icon.png" alt="نقل قول"> نوشته شده توسط <strong>technicalist2013</strong> <a href="http://forum.talarebourse.com/f14/t40476-post1797343.html#post1797343" rel="nofollow"><img title="مشاهده گفتگو" class="inlineimg" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/buttons/viewpost-left.png" alt="مشاهده گفتگو"></a> </div> <div class="message"><b><font size="3"><font color="#008000">سلام خدمت همه ی دوستان گرامی سهامداره فاراك .با كسب اجازه از اساتید تایپك ، بنده هم از این پس در خدمتتان هستم و امیدوارم بتوانم از مطالب علمی اساتید استفاده كافی را ببرم </font></font><br> <br> چند روز پیش فاراك</b><br> </div> text/html 2013-11-16T13:47:57+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال فولای-فاذر-فباهنر 2 http://icl2.mihanblog.com/post/1796 <div class="bbcode_postedby"> <img title="نقل قول" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/misc/quote_icon.png" alt="نقل قول"> نوشته شده توسط <strong>علی سالارکیا</strong> </div> <div class="message">سلام دوست عزیز<br> جناب تکنیکالیت<br> امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید و هفته خوبی هم در پیش داشته باشید...انشااله<br> <br> خاطرتون باشه تحلیلی از فولای از شما خواستم....استاپ480 عمل کرد و سهم باز به همان نقطه ای برگشت که من از شما سوال کردم اما فکر می کنم الان شاید بهتر بشه نظر داد............... بنیادی فولاد آلیاژی یزد، طرح توسعش، بخشودگی مالیاتی، افزایش سرمایه، شناور پایین، بالا اومدن شرکت خبرگان در هفته گذشته ، وووو شاید نوید این رو میده که صعود خوبی در پیش خواهد بود ................ جالبه دوستان مورد اعتماد بنده تارگت بلند مدتی این سهم رو بالای 10,000 تومن می دونند که در نوع خودش بی نظیر هست و پدیده ای می تونه باشه............ نظر شما از نگاه تکنیکالی برای بنده حجت هست..........<br> <br> در رابطه با فباهنر هم یادمه یک سری از شما تحلیلی داشتم.......... اونم فکر میکنم شکار خوبی بتونه باشه برای شنبه.......... اگه برگرده صعود شارپی باید داشته باشه، ولی حقیقتش یه حسی به من میگه نمی زارند شاید اینو همون روز بازگشایی هم متوجه شده باشید.................در کل با توجه به بنیادی قوی ای سهم زمان ورود به نظر شما مهم باشه یا بگبریم بندازیم یه گوشه<img src="http://www.talarebourse.com/forum/images/smilies/1.gif" alt="" title="happy" class="inlineimg" border="0"><br> <br> سوال سوم در رابطه با فاذر.............. آیا ماندن با 30 درصد سبد با این سهم نمیتونه ما رو از بازار عقب بندازه؟..........من تحلیلایتون توی تاپیک دنبال می کنم ولی دوست دارم یه بار دیگه کف مستحکم این سهم(می ترسم مثل صدرا بشه که توی مملکت ما هیچ بعید نیست) و هدف 1 سال آینده رو از شما بدونم..........<br> <br> سپاس بی پایان<img src="http://www.talarebourse.com/forum/images/smilies/53.gif" alt="" title="rose" class="inlineimg" border="0"><br><br>ادامه مطلب<br></div> text/html 2013-11-16T13:45:14+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال فولای-فاذر-فباهنر http://icl2.mihanblog.com/post/1794 <h2 class="title icon">سوالی از فولای </h2> <div class="content"> <div id="post_message_"> <blockquote class="postcontent restore "> سلام جناب تکنیکالیت<br> امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید..<br> میخواستم نطرتون رو روی فولای اگه بررسی داشتین بدونم.<br> بندخ از 300 سهامدارم ولی متاسفانه پله دوم خرید به دلیل عدم عرضه در 550 (در سبد دوم البته) انجام شد.<br> به نظرتون احتمال اینکه بیاد زیر 470 هست؟ کلا اگه امکانش هست یه تحلیل از فولای داشته باشید .... سپاسگذارم<br><br>ادامه مطلب<br></blockquote> </div> </div> text/html 2013-11-16T13:39:31+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال فباهنر http://icl2.mihanblog.com/post/1793 <h2 class="title icon">نقل قول : فباهنر </h2> بدون اغراق باید بگم از خوندن تحلیلاتون لذت می برم و پشت این نثر شیوا شخصیتی با تفکر بزرگ می بینم.<br> ممنون بابت وقتی که گذاشتید<img src="http://www.talarebourse.com/forum/images/smilies/53.gif" alt="" title="rose" class="inlineimg" border="0"><br> <br> تحلیل خودتون از فباهنر در ماه گذشته در زیر آوردم.... <br> در رابطه با فولای بنده یه تحلیل بنیادی از یکی از دوستای گلم(کیانوش) رو خدمتتون می فرستم، بازم ممنون......<br> <br> <div class="bbcode_postedby"> <img title="نقل قول" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/misc/quote_icon.png" alt="نقل قول"> نوشته شده توسط <strong>technicalist2013</strong> </div> سلام خدمت شما جناب سالار كیا .<br> جسارت بنده را ببخشید كه در حضور جناب طیب به اضهار نظر می پردازم.<br> به دلیل تخصصی بودن تایپك آذراب نظرم text/html 2013-11-16T13:31:14+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل ساسی http://icl2.mihanblog.com/post/1792 <b>سلام مجدد خدمت دوستان گرامی<br> <br> و اما در مورد آقای روحانی <br> <br> سیاست و ارتباطات ایشان كه برگرفته از عملكردشان است ،،، به این صورت است (البته فعلا به این سه مورد بسنده می كنم)<br> <br> 1- علاقه خاصی به عملكرد مخفیانه و آشكار كردن آن زمان نتیجه گیری دارند (كه دو وجهه دارد -عملكردهای مثبت پس از نتیجه گفته می شوند .-عملكرد منفی هرگز بازگو نخواهد شد) مطمئنا برنامه های هسته ای به همین صورت ادامه خواهد یافت اما با روشی دیگر؟؟!!! .برنامه های اقتصادی هم همینطور.( و مصداق چنین عملكردی را در مناظره ها دیدیم)<br> <br> 2- از گروهی هستند كه جزو ثروتمند ترین افراد ایران میباشند .علاقه ی خاصی به سرمایه گذاری های كلان دارند و این نیاز آنان جهت ارضا، باید در صنایع بزرگ،بازارهای بزرگ،محیط های مستعد جست و جو شود.<br> شركت های مستعد ،محیط های مستعد ،صنایع مستعد كدامند .؟؟!!!! آیا لواشك سازی قزوین است؟؟ یا صنایعی كه ......<br> <br> حال بیابید ارتباط بین افراد حاضر در دایره این بزرگان را، با شركت های محبوبمان<br> <br> چه بازاری سودمند تر و كم ریسك تر از بورس برای این عزیزان (حتما میدانید كه بازار پر ریسك بورس برای سرمایه های كلان به بازاری كم ریسك تبدیل می شود - حتما نحوه ی سرمایه گذاری های وارن بافت را مطالعه كنیم تا متوجه شویم كه بازار در برابر سرمایه كلان زانو میزند.)<br> <br> 3-گروهی كه این شخص در آن فعالیت داشته جزو بهترین گروه های ارتباط سیاسی در ایران است .مصداق آن دوره ی خاتمی<br> همچنین از تاثیر پذیری كشورهای حاشیه خلیج فارس و كشور های عرب از سیاست های آقای هاشمی مطلعیم .نفوذ ایشان در بین این كشورها وزنه ای سیاسی برای ایران است .دیده ایم زمانی كه تنش های منطقه ای بالا می گیرد چه كسی هوس مسافرت می كند <br> <br> گسترش ارتباطات سیاسی هم موجب امن تر شدن بستر سرمایه گذاری خواهد شد .هجوم سرمایه ها به سمت اقتصادی نو ظهور و دارای استعداد رشد بی نظیر.wowwwwww .اگر ارتباطات سیاسی مطلوب می بود آیا باز هم هند و برزیل به لحاظ رشد اقتصادی از ایران پیشی میگرفتند .<br> <br> و باز هم به تغییر رویكردهای كلی نظام خوشبینم .<br> <br> موفق و پیروز باشید</b> text/html 2013-11-16T13:29:02+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال فاراك http://icl2.mihanblog.com/post/1791 <b><font size="3"><font color="#008000">سلام خدمت همه ی دوستان گرامی سهامداره فاراك .با كسب اجازه از اساتید تایپك ، بنده هم از این پس در خدمتتان هستم و امیدوارم بتوانم از مطالب علمی اساتید استفاده كافی را ببرم </font></font><br> <br> چند روز پیش فاراك با شكستن محدوده ی حد ضرر نزول را نوید میداد كه با حمایتی سنگین این نزول را باطل كرد و مجددا به رالی بازگشت .<br> در صورتی كه نمودار هفتگی فاراك را به صورت لگاریتمی تنظیم كنیم متوجه می شویم كه فاراك در محدوده ی مقاومت اریب قرار دارد و مترصد شكستن آن است .در صورت شكستن چنین مقاومتی و تثبیت شدن بالای آن اهداف خوبی خواهد داشت .نمودار های لگاریتمی به دلیل درصدی محاسبه كردن برای رسم خطوط روندی مناسب ترند.ضمن اینكه در ماه های گذشته در نمودار هفتگی در یك كانال موازی حركت می كند .<br> <br> </b><br> <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3183/9546227-b.jpg" alt="" border="0"><br><br>و اما ادامه ....<br> text/html 2013-11-16T13:28:15+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل روانی فاذر http://icl2.mihanblog.com/post/1790 <b>سلام خدمت دوستان <br> <br> و اما نكته ای دیگر<br> <br> هنگامی كه تحلیل ها (بنیادی و تكنیكال و یا تحلیل ذهنی) فریاد از صعودی بودن دارند اگر با كوچكترین منفی از سهم خارج شدی منتظر این اتفاق باش (هر چند كه بازی فاذر برد برد است .الان هم خارج شوی باز هم برنده ای اما نه بهترین برنده)<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> پس از خروجت متوجه میشوی كه روند دوباره به ماهیت اصلیش روی آورد .اما این را زمانی می فهمی كه دیگر مجال ورود نیست .نظاره گر هجوم خواهی بود .و بعد از این قضیه آن وقت است كه می فهمی سیستم های محاسباتی و تحلیلی اشتباه نمی كنند .حد ضرر را تعیین كن . در صورت تعیین صحیح حد ضرر مطمئن باش تا روغن روند را نگیری از آن خارج نخواهی شد.<br> <br> این است كه میگویند سیستم های معاملاتی (اكسپرت ها) بسیار بهتر از انسان ها عمل میكنند .چون بدون احساس تصمیم می گیرند.<br> <br> موفق و پیروز باشید .</b> text/html 2013-11-16T13:26:30+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال فاذر به صورت هارمونیك http://icl2.mihanblog.com/post/1789 <div class="content"> <div id="post_message_1799049"> <blockquote class="postcontent restore "> <b>سلام مجدد خدمت دوستان گرامی <br> <br> دو تا تحلیل به صورت هارمونیك خدمتتون ارائه میدم كه امیدوارم اشكالات اون رو به بنده اطلاع بدید .تازه كار روی الگوهای هارمونیك رو شروع كردم ،پس نقایص اون رو به بزرگی خودتون ببخشید.<br> <br> اولی در پلتفرم مفید تریدر است و در تایم هفتگی صورت پذیرفته .<br> <br> الگویی كه در حال شكل گیری است پروانه بلند مدت است به این دلیل كه نقاط برگشتی با ذات این الگو تطابق بیشتری دارد .البته طول خط CD در محدوده ی 1.61 طول خط BC عكس العمل نشون داده .این نقطه = نقطه ی 100% در فیبو اكستنشن.<br> همچنین AB=CD .، اما من به بسط بیشتر پایه ی CD خوشبینم .این پروانه با توجه به مدت زمان بال چپ باید بیشتر از اینها در بال راست وقت و ارزش صرف كند .در صورتی كه از نظر زمانی هماهنگ نباشد این كمبود را باید در ارزش جبران كند و جز با افزایش قیمت چنین چیزی میسر نخواهد شد .پس به نظرم یكبار دیگر در نواحی حساس از نظر تكنیكال اتفاقاتی در حال وقوع است كه بنده از این اتفاقات ترجیح میدهم چشم پوشی ، و وزن + تحلیل را بیشتر كنم .آن چه كه امروز اتفاق افتاد فروش 6 میل توسط حقیقی بود كه امیدوارم به منظور سیو سود انجام گرفته باشد. اما خریداران جالبترند .<br> <br> <br> <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3185/9553073-b.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <br> <br> دومین حالت در پلت فرم ادونس گت میباشد .نكته ی كه اینجا حائز اهمیت است استفاده از فیبو اكستنشن است و به منظور بدست آوردن نقاط حساس و تجمع نقاط prz در مقادیر مختلف است .<br> <br> در محدوده ی 1.61 كه برابر است با 2.61 درصد پاره خط BC ، رقم 740 تا 750 خود نمایی میكند .در صورتی كه این دو تصویر را با یكدیگر مقایسه كنید نواحی prz به راحتی تشخیص داده می شوند .<br> <br> آن چیزی كه برای من بیشتر از همه مهم تر است : تجمع نقاط هارمونیك،ارتباط نزدیك این نقاط با سایر تحلیل ها،عكس العمل قیمت در نواحی كه تا كنون پیش بینی شده است ، تبدیل مقاومت های بالقوه به حمایت های مستحكم و در نهایت حمایت ذات بنیادی سهم از روند كنونی است .<br> <br> <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3185/9553081-b.jpg" alt="" border="0"><br> <br> موفق و پیروز باشید<br> </b> </blockquote> </div> </div> <div class="after_content"> <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><font size="2"><b><font color="#00ff00">آن چیزی كه </font><font color="#0000ff">هستیم </font><font color="#00ff00">اندیشه ی دیروز ماست و اندیشه امروز ما </font><font color="#0000ff">فردایمان </font><font color="#00ff00">را رقم میزند</font></b></font></div></blockquote> </div> text/html 2013-11-16T13:22:37+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال مپنا .تیر 1392 رمپنا http://icl2.mihanblog.com/post/1788 <div class="postrow has_after_content"> <h2 class="title icon"> <img title="پیش گزیده" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/icons/icon1.png" alt="پیش گزیده"> تحلیل تكنیكال مپنا .تیر 1392 </h2> <div class="content"> <div id="post_message_1822754"> <blockquote class="postcontent restore "> <b>سلام خدمت همگی دوستان عزیز مپنا.<br> <br> <br> <br> مطالب عزیزان را مطالعه كردم . از همه ی شما سپاسگذارم .مطالبی در خور ، و علمی نوشته بودید كه دیدگاهی روشن در مورد مپنا به من داد .<br> <br> بنده هم دیدگاهم را در مورد مپنا خدمتتان ارائه میكنم .امیدوارم اشكالات آن را به بنده اطلاع دهید .<br> <br> دیتای استفاده شده دیتای تعدیلی مفید تریدر میباشد.<br> <br> <font size="2">بنده سعی كردم در این تحلیل از تكنیك های هارمونیك بهره ببرم .به نظر بنده یك الگوی خرچنگ در حال شكل گیری است كه در سمت راست این الگو یك الگوی 3 حمله مخفی شده است .حال اگر اتمام الگوی 3 حمله در ناحیه ای كه با فلش نشان داده شده انجام شود میتوان انتظار داشت كه پس از یك اصلاح دوباره به روند صعودی برگردد و در ناحیه ی 2.24 موج MN الگوی خرچنگ خود را تكمیل نماید .(مفروض بر این كه این الگو صحیح باشد .)<br> <br> در صورت تثبیت قیمت بالای كانال حركتی و تاریخی پول بك به لایه ی بالایی برخورد خواهد كرد (این لایه در حال حاضر مقاومتی ،مستحكم و در صورت شكست حمایتی محكم خواهد شد .)</font><br> <br> نكته ی حائز اهمیت این موضوع است كه الگوی 3 حمله در تراز 1.61 تشكیل شده ، نه تراز 1.27 .پول بك ها هم در این الگو كاملا استاندارد هستند .<br> <br> <br> <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3230/9689581-b.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <br> <br> موفق و پیروز باشید<br> </b> </blockquote> </div> </div> </div> <div class="after_content"> <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><font size="2"><b><font color="#00ff00">آن چیزی كه </font><font color="#0000ff">هستیم </font><font color="#00ff00">اندیشه ی دیروز ماست و اندیشه امروز ما </font><font color="#0000ff">فردایمان </font><font color="#00ff00">را رقم میزند</font></b></font></div></blockquote> </div> text/html 2013-11-16T13:18:58+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل وضعیت بانكی ها و خودرویی ها در كف قیمتی http://icl2.mihanblog.com/post/1787 <div class="bbcode_postedby"> <img title="نقل قول" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/misc/quote_icon.png" alt="نقل قول"> نوشته شده توسط <strong>غیبگو</strong> <a href="http://forum.talarebourse.com/f14/t33067-932.html#post1828200" rel="nofollow"><img title="مشاهده گفتگو" class="inlineimg" src="http://www.talarebourse.com/forum/images/buttons/viewpost-left.png" alt="مشاهده گفتگو"></a> </div> <div class="message">کجاش عجیبه دوست عزیز اینکه چند نفر از خوشحالی بقیه خوشحال میشن بده؟ من الآن آذر آب رشد کرده خوشحالم خودم آذرآب ندارم ولی اینکه اعتماد به تجهیزاتیها داره بر میگرده خیلی خوبه حالا یک خبر بهت میدهم تا تو هم خوشحاتر بشی به نقل از منابع غیر موثق که نخواستند نامشان فاش شود سود بانکی قرار است افزایش یابد واین یعنی سقوط دلارو طلا واین یعنی خروج نقدینگی از این دو بازار بزرگ که اگه 10درصد از نقدینگی این دو بازار وارد بورس بشه شما سهم پشمک سازی هم گیر نمیاری بخری چه برسه آذرآب ربطی هم نداره که آذرآب سودش را افزایش بدهد یانه قیمتش رشد میکنه چون پول به دنبال جای ایمن میگردد که افزایش هر روزه را داشته باشه پس روی رشد آذر آب خودت حساب کن خوشحال شدی؟ من هم از خوشحالی تو خوشحال شدم! خوشحالی باعث افزایش طول عمر میشه</div> <b>سلام دوست گرامی و سپاس از مطالب شما<br> <br> بنده جسارت نكردم .چه نیك كه از خوشحالی دیگران خوشحالیم .<br> <br> منظور بنده چیز دیگری بود كه متاسفانه بد برداشت كردید .از توضیح ان معذورم.<br> <br> <br> در مورد بانكی ها هم كه قبلا 1 شك وارد شده بود .<br> <br> شك دوم حدود 1 ماه پیش به دلیل مصوبه مجلس وارد شد (الزام به تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل + یك سری قوانین دیگر -رادیو مجلس)<br> <br> شك نهایی هم كه رام شدن دلار و متغییرات دیگر<br> <br> بنده از استاد عزیز طیب گرانقدر یاد گرفته ام كه متغییرات را در تحلیل ها لحاظ كنم (وزن + و یا - تحلیل) و این سه شك از متغییرات بودند .<br> <br> به یاد دارم یكی از آشنایان با خوشحالی اعلام كرد كه وانصار را در 195 فروخته .؟؟؟!!!!! و در رفته<br> <br> بنده هم به این عزیز عرض كردم كه دقیقا در پایان روند نزولی فروختی و اما جز تمسخر چیزی عایدم نشد .در ان زمان تارگت اولیه را 250 می دانستم اما نیاز به ارتقا دارد<br> <br> دیری نپایید كه وانصار در 289 برای 195 دست تكان می دهد .<br> <br> ممنون از اطلاع رسانی شما .</b><br> <br> <b>یادم نیست كه این پند در كتاب یا جزوه بود .اما این پند را آویزه ی گوش كرده ام .شاید هم روی دیوار ها خوانده ام<br> <br> <br> :::::: پیدا كردن سیكل صنایع بسیار مهمتر از پیدا كردن شركت است .جایگاه سیكل را بیابید و بر اساس آن تصمیم بگیرید .بدون تحمل ریسك زیاد و چنین توالی هایی همیشه تكرار شدنی است .مهم بینش و تفكر شماست<br> <br> <br> موفق و پیروز باشید </b> text/html 2013-11-16T13:14:13+01:00 icl2.mihanblog.com م رضایی تحلیل تكنیكال اذراب فاذر قدیمی 2 http://icl2.mihanblog.com/post/1786 <b>سلام خدمت همگی دوستان گرامی .امیدوارم كه روزهای خوشی را سپری كنید .<br> <br> تلنگری به تحلیل های قدیمی تر می تواند هم خاطرات و هم تفكرات قدیمی را برای ما نو كند .امیدوارم كه آذراب جواب این همه صبر را بدهد .انتظار مان از این سهم خیلی بیشتر است .مجددا خدمت دوستان عرض می نمایم كه به یكی دیگر از نقاط حساس رسیدیم و بررسی دقیق رفتارهای سهامداران و قیمت بیشتر از فبل نیاز است .<br> <br> از همه ی اساتیدی كه همیشه به ما لطف داشته اند سپاسگذارم.</b><br> <br> <b>این عكس در تحلیل های سابق موجود است </b><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3249/9745226-b.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <b><br> و اما مراقب باشید كه احتمال حركات جدید از سوی عزیزان بالادستی وجود دارد</b>