دانلود کتاب حضرت ابراهیم و لوط (علیه السلام)

حضرت ابراهیم از پیامبران اولواالعزم است. محل تولدش شهر اور در نزدیكی رودخانه فرات می باشد آن حضرت در زمان سلطنت نی‌نیاس (نمرود ثانی) پسر سمیرا‌میس ملكة‌افسانه‌ای متولد شد و در همانجا رشد نمود. چون آنحضرت بت ها را نكوهش می‌كرد و آنها را درهم می‌شكست در طول تاریخ به ابراهیم بت شكن مشهور شده است. حضرت ابراهیم نیز مانند دیگر پیامبران مردم را از بت پرستی منع و به پرستش خدای یگانه دعوت می‌نمود. به همین جهت نمرود فرمان داد او را به آتش اندازند ولی آتش بر وی سرد شد و آن حضرت سالم ماند. تجدید بنای خانه كعبه بدست آن حضرت و فرزندش اسماعیل كه به ذبیح ا... معروف می باشد صورت گرفته است.