سلام خدمت دوستان گرانقدر

مطالب + و - فاذر توسط عزیزان گفته شده .

1 بار دیگر صحبتی مبنی بر عدم تائید منطق ناپذیر بودن بازار ایران و فاذر

1- مشاركت خیل عظیمی از سهامداران = منطقی تر بودن قیمت و همچنین رفتاری هارمونیك تر و سنگین تر شدن وزن تحلیل تكنیكال

2- عدم مشاركت همگانی سهامداران = دستكاری های قیمتی ، حاكم شدن اراده ی سهامدار عمده بر سهامدار خرد ، تلفات زمانی و معاملات فرسایشی برای نیل به اهداف درون گروهی و همچنین حركات بسیار شارپ اما زمانی كه سهم خشك شده باشد و من و شما بی نصیب باشیم . و ....

3- اگر بنیادی تائید ندهد ایا می توان به تكنیكال اطمینان كرد .؟ می شود اما با ترس و لرز .و این فاند است كه به تكنیكال اعتبار میدهد و اطمینان را به وجود می اورد .اغلب شكست های تكنیكال زمانی رخ داده كه از نظر بنیادی سهم مشكل داشته است .دستكاری های قیمتی و قیمت های بسیار بالاتر از ارزش ذاتی با تكنیكال قابل دیدن نیست .زمانی دیده می شود كه كار تمام شده باشد.

4- رانت = تائید یا عدم تائید مناطق قیمتی به عنوان حمایت و مقاومت كه توسط تكنیكال دیده می شود .مثلا عزیزی كه خبر از حمایت سهامدار عمده دارد می داند كه اینبار مقاومت 440 و یا 640 دیگر دوام نخواهد اورد و شكسته خواهد شد .و یا اینكه افزایش سرمایه اینبار اعمال می شود یا نه .و از فروردین گفته شده كه شهریور محتمل ترین ماه است و .....

و گاهی هم پیش می اید كه اراده ی خرد بر كل چیره می شود .بلعیدن های صف های فروش فاذر ، مپنا و.... توسط حقیقی ها را كه فراموش نكرده ایم .باز هم می گویید كه فقط عمده ها نرخ تعیین می كنند .
درست است كه سهامداران عمده قدرت زیادی دارند اما كاركنان مپنا فهمیدند كه قدرت حقیقی ها هم زیاد است .و حالا بیایند و گریه كنند تا سهمهایشان برگردد.و چه های و هویی به پا شد از بسته شدن مپنا .

فاندامنتال ::::::::::::: ترازنامه ها اغلب دستكاری می شوند ، اما تحلیلگر فاندامنتال است كه تشخیص می دهد چه چیز درست است و چه چیز نادرست

تكنیكال :::::::::::: چارتها توسط همگان دیده می شوند و غالبا تحلیل های یكسانی در اذهان جاریست ، اما كدام حمایت عمل می كند و كدام مقاومت می شكند ، تشخیصش با تحلیلگر است .می توان با دستكاری قیمتی این سطوح را معتبر یا بی اعتبار كرد یا نه (منظور سهامدار عمده )

آیا هر دو دستخوش دستبرد و دستكاری قرار می گیرند یا نه ؟ چه كسی برنده است .؟و.......

بیشترین سود را كسانی می برند كه تلفیقی از این 3 روش را به كار ببرند .

و اما فاذر


الگوی 3 حمله در مرحله ی اول شكل گرفته .زمانی معتقد بودم نقطه ی شروع حمله ی سوم 480 تومان است سطح 50% رتریس .اما از 520 پائین تر نیامد و دلیل آن هم حمایت مستحكمی بود كه در چارت های قبل ترسیم شده است، همچنین مید لاین چنگال .به هر حال كمی نفوذ را متصور بودم .اما نشد .


در حال حاضر الگوی گپ ها را مد نظر قرار دهید .امیدوارم این نزول اندك زمینه ساز یك گپ جزیره نشود .هر چند گه گپ میانی پر شده است و كم اعتبار ، اما باید نیم نگاهی به آن داشت .

یكی از دلایلی كه حمله ی سوم را تائید می كند وجود تراز 1.61 در ناحیه ی مقاومتی است كه البته هم در چارت ساده و هم در چارت لگاریتمی تائید می شود .بعد از این حمله اندكی استراحت دور از ذهن نخواهد بود .اما همانطور كه قبلا گفته شده الگوی سه حمله در بازوی راست یك الگوی بزرگتر قرار گرفته .اهداف الگوی اصلی بالاست و در تحلیل های عزیزان در چند سناریو به آن پرداخته شده است.


استاندارد ترین و قابل اعتماد ترین چنگال كه توسط خیلی از تحلیل گران خبره بازار مورد استفاده قرار گرفته در شكل مشخص است .سقف بالایی بدون هیچ مقاومتی شكسته شده .پس قدرت حمایتی آن بیشتر از معمول قابل اتكا است .اصلاح صورت بگیرد مانع از یك حركت گوه ای خواهد شد كه برای سهم بهتر است و این حركت به حركت كانالیزه شبیه تر خواهد شد .البته چنین اصلاحی سنگین است كه امیدوارم صورت نگیردموفق و پیروز باشید